Aleviler ve Alevilik

Sosyal Bilimler Perspektifinden Aleviler ve Alevilik-2

Editörler: Fikriye Yücesoy - Ozan Çavdar - Şükrü Aslan


ISBN No: 9786259892092

360 sayfaAsırlar boyunca reddedilen, inkâr edilen, kıyılan ya da asimilasyon amaçlı çalışmalara konu olan Alevilik, yaklaşık yarım yüzyıldır üzerindeki perdenin aralanmasını bir ölçüde sağladı. Bugün, tarihten teolojiye, sosyolojiden siyaset bilimine uzanan...

Asırlar boyunca reddedilen, inkâr edilen, kıyılan ya da asimilasyon amaçlı çalışmalara konu olan Alevilik, yaklaşık yarım yüzyıldır üzerindeki perdenin aralanmasını bir ölçüde sağladı. Bugün, tarihten teolojiye, sosyolojiden siyaset bilimine uzanan geniş bir yelpazede kısa sayılabilecek bir sürede hatırı sayılır bir literatür oluşturdu, oluşturuyor. Alevilik, iyi eğitimli, çoğu “içeriden” genç nesiller aracılığı ile özgür, bağımsız ve özgün bakış açıları kazandı. Denilebilir ki, Aleviler artık kendi tarihlerini yazıyorlar. Elinizdeki kitap bu geleneğin bir ürünü ve örneğidir. GADEV Alevi Akademisi tarafından gerçekleştirilen Sosyal Bilimler Perspektifinden Aleviler ve Alevilik II eğitim programının felsefe, tarih, hafıza, inanç, modernleşme, mekân, siyaset, kentleşme alanlarında konunun uzmanları tarafından verilen derslerin metinlerini içeriyor. Kitap, Alevilere ve Aleviliğe ilgi duyanlara, Aleviliğin tarihsel, inançsal, siyasal, kültürel ve düşünsel dünyası hakkında okuyucuya farklı ve geniş bir perspektiften bakma olanağı tanıyor.

Siyaset/Siyasal Kültür
troçki kapak
Eleştirel Gözle Troçki
Mehmet İnanç Turan
bolsevik hayri on kapak
Bolşevik Hayri
Sait Almış
68 e bugünden bakmak
68'e Bugünden Bakmak
Editör: Ayhan Bilgin
imza ve ötesi
İmza ve Ötesi
Hazırlayan: Nurettin Öztatar