Aleviler ve Alevilik

Sosyal Bilimler Perspektifinden Aleviler ve Alevilik

Editörler: Şükrü Aslan - Çiğdem Boz - Cemal Salman


ISBN No: 9786057219657

368 sayfaAlevilik, 20. yüzyıl boyunca tarih, halk bilimi, edebiyat gibi belli disiplinler altında ve genellikle “dışarıdan” bir bakışla ele alındı. Son çeyrek yüzyılda ise bu durumu tam tersine çeviren bir bilgi üretimi var...

Alevilik, 20. yüzyıl boyunca tarih, halk bilimi, edebiyat gibi belli disiplinler altında ve genellikle “dışarıdan” bir bakışla ele alındı. Son çeyrek yüzyılda ise bu durumu tam tersine çeviren bir bilgi üretimi var. Belli ki 21. yüzyıl, Alevilik çalışmaları için de muazzam bir gelişme alanı açacak. Bu bağımsız araştırma sahasının, çoğunluğu genç fakat alanına şimdiden nitelikli katkılar sunan akademisyenlerinden birçoğunu bu derlemede bir arada bulacaksınız. Bu kitap, GADEV Alevi Akademisi bünyesinde yürütülen Sosyal Bilimler Perspektifinden Aleviler ve Alevilik Eğitim Programı’nın bir ürünü. Her biri yakın dönemde Alevilik çalışmaları alanında önemli araştırmalar yürütmüş isimlerin özgün çalışmalarını içeren kitap; tarih, sosyoloji, etnoloji, kültür, edebiyat, kentleşme, siyaset, iktisat, psikoloji, hukuk, müzik, toplumsal cinsiyet ve iletişim gibi farklı disiplinlerin perspektifinden Alevilere ve Aleviliğe dair çok yönlü bir bakış açısı sunuyor. Alevilik ile eleştirel sosyal bilim geleneğinin ilişkisini kurma ve bunun temel çıktılarını kamuya açma gayesinde olan bu çalışma, “dışarıdan” veya “içeriden”, her ilgi grubundan okur için nitelikli bir başvuru kaynağı olmaya aday...

Siyaset/Siyasal Kültür
troçki kapak
Eleştirel Gözle Troçki
Mehmet İnanç Turan
bolsevik hayri on kapak
Bolşevik Hayri
Sait Almış
68 e bugünden bakmak
68'e Bugünden Bakmak
Editör: Ayhan Bilgin
imza ve ötesi
İmza ve Ötesi
Hazırlayan: Nurettin Öztatar