Filozof Yönetmenler
Filozof Yönetmenler


Azime Cantaş

İhsan KoluaçıkISBN No: 9786259985541
256 sayfa
Sinema sadece fikirlerin yansıtıldığı bir ayna değil, aynı zamanda değerli felsefi içgörüler sunan bir penceredir. Fransız filozof Gilles Deleuze’ün sinema kitaplarından ilham alan çalışma, sinema-felsefe ilişkisinden hareketle dünya sinemasının önemli auteur yönetmenlerinin de...

Sinema sadece fikirlerin yansıtıldığı bir ayna değil, aynı zamanda değerli felsefi içgörüler sunan bir penceredir. Fransız filozof Gilles Deleuze’ün sinema kitaplarından ilham alan çalışma, sinema-felsefe ilişkisinden hareketle dünya sinemasının önemli auteur yönetmenlerinin de birer filozof gibi düşünebileceğini tartışmaktadır. Sinema felsefesi, sinema sanatının felsefi açıdan incelenmesi ve analiz edilmesiyle entelektüel bir bakış açısı sunar. Bu kitaptaki yazarlar, ele aldıkları yönetmenlerle birlikte, sinemanın doğası, anlamı, estetiği, etiği ve insan deneyimi üzerine düşünmeyi amaçlıyor... .

Araştırma İnceleme
Entellektüel Yolculuğum
Entelektüel Yolculuğum
Samir Amin
Yenilgi Tuzagi
Yenilgi Tuzağı
Fikret Başkaya
Azınlık Hakları
Azınlık Hakları
Derleyen: Zeri İnanç
sen de çıplaksın
Sen De Çıplaksın
Ahmet Rasim Kalaycı