Güzelin Patolojisi

Güzelin Patolojisi

Özüm Koşar


ISBN No: 9786259892023

292 sayfaBu kitap, güzellik kavramını salt estetik bir problem olarak değil, aynı zamanda toplumsal bir olgu olarak ele almakta ve değişim/dönüşüm süreçlerinin izleğini anlamaya yarayan hemen her yönelim üzerinden güncel bir değerlendirme sunmaktadır.

Bu kitap, güzellik kavramını salt estetik bir problem olarak değil, aynı zamanda toplumsal bir olgu olarak ele almakta ve değişim/dönüşüm süreçlerinin izleğini anlamaya yarayan hemen her yönelim üzerinden güncel bir değerlendirme sunmaktadır. Güzelliğin, hayatımızdaki konumunu ve kadın cinsine vazgeçilmez bir bedensel öznitelik olarak atfedilişini eril tahakkümün güzeli araçsallaştırdığı senaryo üzerinden tartışarak sistemsel bir okuma alanına da giriş yapmaktadır. Bu bağlamda günümüz güzellik algısını irdelemek için sanatın merkezinden çıkıp farklı disiplinler etrafında gezinerek kimi zaman sosyoloji kimi zaman psikoloji kimi zaman da felsefe üzerinden tartışmalarla güzelliğin bir sektör olarak işler hale gelişini sorunsallaştırmaktadır.

Sanat
Çocukluktan gençliğe sanatsal gelişme kapak
Çocukluktan Gençliğe Sanatsal Gelişme
Olcay Tekin Kırışoğlu
1980 sonrası türkiyede sanat ve siyaset
Sanat ve Siyaset
Ayşe Nahide Yılmaz
orneklerle estetik elestiri
Örneklerle Estetik Eleştiri
Ayşe Özel
fotograf resimdir
Fotoğraf Resimdir
Mehmet Yılmaz