İletişim ve Kültürün Dijital
İletişim ve Kültürün Dijital Dönüşümü


Editörler: Cem Yaşın-Himmet Hülür


ISBN No: 9786259892061
592 sayfaİnsan doğa koşullarında hayatta kalmak için diğer hayvan türlerinden daha zayıf olmasına rağmen, doğayı dönüştürerek hayatını sürdürmüştür. Bununla birlikte, insanın doğayı dönüştürmesi kendisini dönüştürmesine yol açmıştır...

İnsan doğa koşullarında hayatta kalmak için diğer hayvan türlerinden daha zayıf olmasına rağmen, doğayı dönüştürerek hayatını sürdürmüştür. Bununla birlikte, insanın doğayı dönüştürmesi kendisini dönüştürmesine yol açmıştır. Kültür ve toplum bu dönüşümün sonuçları olarak görülebilir. Teknoloji ve yapıntılar, kültür ve toplumun başlıca oluşturucuları arasındadır. Her döneme damgasını vuran iletişim teknolojileri o denemin kültürel ve toplumsal düzeni içinde kritik bir öneme sahiptir. Genel olarak, sözlü iletişim, yazılı iletişim, kitle iletişimi ve dijital iletişimden her biri hâkim oldukları dönemin kültürel ve toplumsal yapısıyla karşılıklı etkileşim içinde değerlendirilebilir. Son dönemde enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki dönüşüm sonucunda kitle iletişimi yerini dijital iletişime, kitle kültürü yerini dijital kültüre bırakmaktadır. Aynı zamanda bu dönüşüm, insan ve toplum bilimlerinde önemli araştırmalara konu olmaktadır. Bu bağlamda dijital kapitalizm, ağ iletişimi, sanallık, doğruluk-sonrası, yakınsama, yapay zekâ dijital iletişim araştırmalarının üzerinde odaklandığı temel konulardır. Bu kitapta, kültür ve iletişimin dijital dönüşümüyle ortaya çıkan pratikler ve süreçler hem kuramsal bakış açıları hem de daha önceki araştırmaların sonuçları dikkate alınarak incelenmektedir.

Araştırma İnceleme
Entellektüel Yolculuğum
Entelektüel Yolculuğum
Samir Amin
Yenilgi Tuzagi
Yenilgi Tuzağı
Fikret Başkaya
Azınlık Hakları
Azınlık Hakları
Derleyen: Zeri İnanç
sen de çıplaksın
Sen De Çıplaksın
Ahmet Rasim Kalaycı