İş insanı gözüyle

İş İnsanı Gözüyle

Ekonomi, Demokrasi, Siyaset İlişkisi

Mustafa Güler


ISBN No: 9786057379832

528 sayfa
İş dünyasının içinden bir ses olarak Mustafa Güler’in bu kapsamlı çalışmasının dikkat çekici özelliklerinden birisi, Türkiye’nin yakın iktisadi ve politik tarihini bir ölçüde kültürel ve sosyolojik bağlamlarıyla da...

İş dünyasının içinden bir ses olarak Mustafa Güler’in bu kapsamlı çalışmasının dikkat çekici özelliklerinden birisi, Türkiye’nin yakın iktisadi ve politik tarihini bir ölçüde kültürel ve sosyolojik bağlamlarıyla da ele almış olmasıdır. Çalışma, bu anlamda politika-iktisat ve tarih alanı ile sosyolojinin ilişkisini gayet başarılı bir biçimde kurmaktadır. Ayrıca dosyanın veri ve bilgi yönünden zengin niteliği okuyucuya, yakın tarihi anlamayı mümkün kılacak hemen bütün parçaları görme imkanı sağlamaktadır. Bu durum okuyucuya, veri ve bilgi parçalarının yerlerini değiştirerek başka tür bir okuma imkanı da vermektedir. Dolayısıyla okuyucunun söz konusu tarihe yeni/başka anlamlar yüklemesi de mümkündür. Özetle bu kitap Türkiye’nin yakın iktisadi-politik-sosyolojik ahvalini birlikte ve daha kapsamlı bir tartışmaya yönelik davet olarak düşünülmelidir.

Siyaset/Siyasal Kültür
troçki kapak
Eleştirel Gözle Troçki
Mehmet İnanç Turan
bolsevik hayri on kapak
Bolşevik Hayri
Sait Almış
68 e bugünden bakmak
68'e Bugünden Bakmak
Editör: Ayhan Bilgin
imza ve ötesi
İmza ve Ötesi
Hazırlayan: Nurettin Öztatar