Fr
Liberte Consommable: Une Critique de la Raison Folle du Consomerisme


Ömer Ersin KahramanISBN No: 9786057219619
395 sayfa
Tüketim toplumunda geleneksel anlamından koparak sembolik bir değer edinmiş, bu anlamda ihtiyaçların ötesine taşınarak ideolojik bir boyut kazanmıştır...

Tüketim modern toplumda geleneksel anlamından koparak sembolik bir değer edinmiş, bu anlamda ihtiyaçların ötesinde taşınarak ideolojik bir boyut kazanmıştır. 2015 tarihinde Rennes 1 Üniveresitesi SHOS Felsefe Doktora Programı kapsamında Prof. Catherine Colliot-Thélène yönetiminde sunulan aynı isimli tezden üretilen bu kitap, tüketimin modern toplumdaki değişen anlamını Frankfurt Okulu’nun bakış açısı altında incelemekte ve tüketimin yıkıcı sonuçlarının ideoloji ile ilişkisini ortaya koymaktadır. .

Araştırma İnceleme
Entellektüel Yolculuğum
Entelektüel Yolculuğum
Samir Amin
Yenilgi Tuzagi
Yenilgi Tuzağı
Fikret Başkaya
Azınlık Hakları
Azınlık Hakları
Derleyen: Zeri İnanç
sen de çıplaksın
Sen De Çıplaksın
Ahmet Rasim Kalaycı