Mekan kimlik politika

Mekan, Kimlik ve Politika

Şükrü Aslan


ISBN No: 9786057379849

344 sayfa


Kitapta yer alan yazıların büyük bölümü, saha çalışmalarına ve farklı düzeylerde verilmiş Kent Sosyolojisi derslerinden kaynaklanan birikime dayanmaktadır...

Kitapta yer alan yazıların büyük bölümü, saha çalışmalarına ve farklı düzeylerde verilmiş Kent Sosyolojisi derslerinden kaynaklanan birikime dayanmaktadır. “Mekân, Kimlik ve Politika”, “kentsel siyaset-yerel yönetim”, “kentsel etnisite-demografi”, “kentsel bellek-toplumsal tarih”, “konut-gecekondu”, “küreselleşme-kentsel dönüşüm” temaları çerçevesinde yapılan kent tartışmalarında, anlama kapasitesini yükselten yeni kapıların aralanması hedeflenmiştir.

Sosyoloji ve Felsefe
antropolog marx
Antropolog Marx
Thomas C. Patterson
Sosyolojiler Değil Sosyoloji
Sosyolojiler Değil Sosyoloji
Kadir Cangızbay
namus,töre ve eril şiddet
u0022Namusu0022, u0022Töreu0022 ve Eril Şiddet
Recep Doğan
kentlesmenin toplumsal boyutları
Kentleşmenin Toplumsal Boyutları
Gazanfer Kaya