kentlesmenin toplumsal boyutları

Kentleşmenin Toplumsal Boyutları

Adıyaman Örneği

Gazanfer Kaya


ISBN No: 9786055580612

176 sayfaKentleşme, sadece insanların mekânsal yer değiştirmesi veya bir nüfus birikimi değildir. Kentin kendisi başlı başına toplumsal bir özellik taşır. Kentte yaşayan insanların barınma, yaşamını sürdürme, eğitim,...

Kentleşme, sadece insanların mekânsal yer değiştirmesi veya bir nüfus birikimi değildir. Kentin kendisi başlı başına toplumsal bir özellik taşır. Kentte yaşayan insanların barınma, yaşamını sürdürme, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi hizmetlerden yararlanmaları ve de kente ilişkin birtakım davranışları kazanmaları bu toplumsallığın boyutlarını oluşturur. Güneydoğu Anadolu gibi azgelişmiş bir bölgenin kenti olan Adıyaman’da, hızlı ve çarpık bir kentleşme süreci yaşanmaktadır. Elinizdeki bu çalışma, Adıyaman’daki kentleşme sürecini sosyolojik bir bakış açısıyla analiz etmektedir. Saha araştırmasının verilerine dayanan bu eser, Adıyaman kenti üzerine gerçekleştirilen kapsamlı ilk çalışmadır.

Sosyoloji ve Felsefe
sanat sosyolojisine giriş
Sanat Sosyolojisine Giriş
Sıtkı M. Erinç
Sosyolojiler Değil Sosyoloji
Sosyolojiler Değil Sosyoloji
Kadir Cangızbay
namus,töre ve eril şiddet
"Namus", "Töre" ve Eril Şiddet
Recep Doğan
kent sınıf kimlik
Kent, Sınıf, Kimlik
S. Yetkin Işık