Scannell

Medya ve İletişim

Paddy Scannell


ISBN No: 9786059378864

328 sayfa"Medya ve iletişim alanının önde gelen düşünülerini ana hatlarıyla öğrencilere tanıtan kusursuz bir kitap. Düşünürleri yaşadıkları dönemin toplumsal ve kültürel bağlamına yerleştiriyor, geliştirdikleri yaklaşımların içinde bulundukları akademik alanlar, gelenekler ve..."

“Medya ve iletişim alanının önde gelen düşünürlerini ana hatlarıyla öğrencilere tanıtan kusursuz bir kitap. Düşünürleri yaşadıkları dönemin toplumsal ve kültürel bağlamına yerleştiriyor, geliştirdikleri yaklaşımların içinde bulundukları akademik alanlar, gelenekler ve dönemlerle ilişkisini gösteriyor.”

Michael Pickering, University of Loughborough 


“Medya teorisinin 1920’lerden sonraki kıtalararası öyküsünü anlatan ilk kitap. Scannell berrak bir anlatımla, Anglo-Amerikan dünyasında medya çalışmalarının geçmişi ve bugünü hakkında yetkin bir değerlendirme sunuyor.” 

John Durham Peters, Yale University 


“Scannell, Atlantik’in her iki yakasındaki düşünsel gelişmeleri, içerden bilen birisi olarak engin bir kavrayışla ele alıyor, şiddetle öneriyorum.” 

Michael Schudson, Columbia University 


İngiliz medya çalışmalarının öncü isimlerinden Paddy Scannell, bu alanda eğitim gören öğrenciler için temel bir başvuru kaynağı sunuyor. Medya ve İletişim, Kuzey Amerika ve Avrupa’da medya ve iletişim çalışmalarının gelişimini tarihsel bir perspektifle inceliyor. Kitapta; 

• medya ve iletişim kuramlarındaki önemli gelişmeler kapsamlı ve rahat anlaşılır bir şekilde ele alınıyor 

• başlıca düşünürler hakkında özet değerlendirmeler yapılıyor 

• iletişim çalışmalarının farklı disiplinlerdeki –tarih, edebiyat, sosyoloji, felsefe ve dilbilim– yansımalarına bakılıyor. 

• medya ve iletişimin toplumdaki rolü ve önemi konusunda okurlara temel bir bakış açısı kazandırmak amaçlanıyor.

Medya ve İletişim
REKLAM DAYATIR
Reklam Dayatır
Kenan Demirci
medya söylem demokrasi
Medya Söylem Demokrasi
Fatma Gürses
kamusal alan ve medya
Kamusal Alan ve Medya
Erdal Dağtaş
iletişim sözlüğü kapak
İletişim Sözlüğü
Erol Mutlu