Lips

Toplumsal Cinsiyet

Temel Bilgiler

Hillary M. Lips

ISBN No: 9786059378932

368 sayfaToplumsal Cinsiyet: Temel Bilgiler, kültürel, tarihsel, biyolojik, psikolojik ve ekonomik güçlerin kadınlığı, erkekliği ve genel olarak toplumsal cinsiyet kategorilerini nasıl etkilediği üzerine önemli bir giriş...

Toplumsal Cinsiyet: Temel Bilgiler, kültürel, tarihsel, biyolojik, psikolojik ve ekonomik güçlerin kadınlığı, erkekliği ve genel olarak toplumsal cinsiyet kategorilerini nasıl etkilediği üzerine önemli bir giriş kitabıdır. Bu kitap, toplumsal cinsiyetin biyolojik cinsiyetten çok daha fazlası olduğunu ayrıntılı bir biçimde göstererek toplumsal cinsiyet kategorilerinin ve kimliklerinin nasıl ve neden geliştiği ve kişilerarası ve toplumsal güç ilişkilerinin nasıl cinsiyetlendirildiği üzerine teorileri ve araştırmaları sunuyor. Toplumsal cinsiyet ile bir dizi konu arasındaki etkileşime küresel bir perspektiften bakıyor: İlişkiler, yakınlık ve yaşam süresince cinsellik tasarımları; işyeri ve emek piyasaları; toplumsal cinsiyetle ilişkili şiddet ve savaş; kamu sağlığı, yoksulluk ve kalkınma; cinsiyet ve kamusal liderlik. 

Bunlara ek olarak, trans* görünürlüğü ve aktivizmi, LGBTQ çalışmaları, eleştirel erkeklik çalışmaları, kadınların siyasi liderliğindeki küresel gelişmeler, toplumsal cinsiyet ve ekonomik refah arasındaki bağlantılar ve siber zorbalık bu çalışmada kapsamlı olarak yer alıyor. Teoriyi örneklerle ve çeşitli vaka çalışmalarıyla destekleyen ve buna ek olarak detaylı bir sözlükçe sunan bu kitap, toplumsal cinsiyet çalışmasında hem sağlam bir temel kazanmak isteyen hem de daha ileri düzeyde olup da hafızasını tazeleyerek temellerini güçlendirmek isteyen herkes için olmazsa olmaz bir kaynak işlevi görecektir.

Hilary M. Lips, uzun bir süre boyunca Psikoloji Bölümü başkanlığı ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi direktörlüğü yaptığı Radford Üniversitesi’nden 2016 yılında emekli olmuş ve halen aynı üniversitede emekli araştırma profesörü olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Sosyoloji ve Felsefe
antropolog marx
Antropolog Marx
Thomas C. Patterson
Sosyolojiler Değil Sosyoloji
Sosyolojiler Değil Sosyoloji
Kadir Cangızbay
namus,töre ve eril şiddet
"Namus", "Töre" ve Eril Şiddet
Recep Doğan
kentlesmenin toplumsal boyutları
Kentleşmenin Toplumsal Boyutları
Gazanfer Kaya