Antropoloji
Antropoloji
İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış

Conrad Philip Kottak


ISBN No: 9789758382606
647 sayfa

TÜKENDİ


Conrad Philip Kottak 1968'den beri ders vermekte olduğu Columbia Üniversitesi'nde antropoloji profesörüdür. 1990-1992 yılları arasında Amerikan Antropoloji Derneği'nin Genel Antropoloji Şubesi'nin başkanlığını yapmış, ...

Conrad Philip Kottak 1968'den beri ders vermekte olduğu Columbia Üniversitesi'nde antropoloji profesörüdür. 1990-1992 yılları arasında Amerikan Antropoloji Derneği'nin Genel Antropoloji Şubesi'nin başkanlığını yapmış, AAD'nin yönetim kurulunda bulunmuş, 1962'den itibaren Brezilya'da, 1966'dan itibaren Madagaskar'da ve ABD'de kültürel antropolojik alan çalışmaları yürütmüştür. Esas olarak yerel kültürlerin geniş sistemlerle bütünleşme süreçleri üzerine çalışmaktadır. Bu ilgisi, Afrika ve Madagaskar'daki ekoloji ve devlet oluşumu üzerindeki eski çalışmalarını iktisadi gelişme, küresel değişim, ormansızlaşma, ulusal ve uluslararası kültür ve iletişim araçları üzerine daha yeni araştırmalarına bağlamaktadır. 

Günümüzde, Türkiye'de, antropolojiye ilgi artmaktadır; dahası, Türkiye'nin toplumsal sorunlarına çözüm üretme çabalarında ve gelişme siyasalarının biçimlendirilmesinde bir insan ve kültür bilimi olarak antropolojiye ihtiyacı vardır. 

Kuşkusuz, Türkiye, antropolojik literatürden tümüyle yoksun değildir; konuya artan ilgiye koşut olarak, çoğu çeviri, azımsanmayacak sayıda kitap yayınlanmıştır ve yayınlanmaya devam etmektedir. Ancak bir "temel başvuru kaynağı" oluşturabilecek kitapların sayısı son derece azdır; olanlar ise, antropolojinin tüm alt disiplinlerini (sosyal/kültürel antropoloji; fiziksel/biyolojik antropoloji; linguistik; arkeoloji) ve tüm alanlarını kapsamamanın yanı sıra, yazım tarihleri itibariyle bir hayli "eskilerde" kalmaktadır. 

Elinizdeki kitap, Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Elemanlarının ve öğrencilerinin özverileriyle seçilmiş ve hazırlanmıştır. İlgi alanlarının çeşitliliği içinde antropoloji hakkında derli-toplu bir fikir veren, gerek öğrenciler, gerekse konuya ilgi duyan okurlar için kapsamlı bir başvuru kaynağı niteliğini taşımaktadır. 

Ütopya yayınevi olarak, kitabın hem antropoloji öğrencileri, hem de konuya ilgi duyan okur için, doyurucu bir başvuru kaynağı olacağına ve bu alandaki önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz.

Antropoloji
ezidiler 2.baskı ön
Ezidiler
Çakır Ceyhan Suvari
Kültür Halleri
Kültür Hâlleri
Sibel Özbudun
Devlete Doğru
Devlete Doğru
Editör: Timothy Earle
Etnopsikiyatri
Etnopsikiyatri
François Laplantine