Sınırlar
Sınırlar
Kimlik, Ulus ve Devletin Uçları

Hastings Donnan 

Thomas M. Wilson


ISBN No: 9789758382569
296 sayfa


Sınırlar savaşların başladığı yerlerdir. ama aynı zamanda süreğen kültürel alışveriş mekanları olarak köprü işlevi de görürler. Uluslar ve devletler arasındaki göze görünmez ayrım hatlarını izlerken...

Sınırlar savaşların başladığı yerlerdir. Ama aynı zamanda süreğen kültürel alışveriş mekanları olarak köprü işlevi de görürler. Uluslar ve devletler arasındaki göze görünmez ayrım hatlarını izlerken, insanların nasıl düşündüğü ve neler yaptığını etkiler, hatta tanımlarlar. Fiziksel ve/veya psikolojik sınırlar olmasaydı, milliyetçilik olamazdı; bu önermenin tersi de doğrudur. 

Oysa toplum bilimlerde sınırlar üzerine bütünsel çalışmaların sayısı, şaşırtıcı ölçüde azdır. Her ikisi de Belfast Queens Üniversitesi öğretim üyeleri olan Hastings Donnan ve Thomas M. VVilson'un elinizdeki yapıtı, bu boşluğu dolduran çalışmalardan biri. ABD-Meksika, Kuzey İrlanda, Filistin-İsrail, Türkiye-Suriye, İspanya, Fas vb. sınır bölgelerinden örneklerle, devlet hudutlarında kültür üzerine karşılaştırmalı bir bakış açısı sunuyor. Milliyetçiliğin tutum ve davranışları; yerel, ulusal ve uluslararası düzlemlerde nasıl biçimlendirdiğini anlama çabasıyla devletin, etnik kimliğin, ulusaşmışlığın, sınır simge ve ayinlerinin rolünü inceliyor. 

Sınırların kimlik ve kültürün inşası açısından önemi üzerine olan bu kitabın, antropoloji, sosyoloji, siyaset bilimi, milliyetçilik ve göç araştırmalarında önemli bir kaynak oluşturacağına inanıyoruz.

Antropoloji
insan okudum
İnsan Okudum
S. Yetkin Işık
Kültür Halleri
Kültür Hâlleri
Sibel Özbudun
Devlete Doğru
Devlete Doğru
Editör: Timothy Earle
Etnopsikiyatri
Etnopsikiyatri
François Laplantine