Tükendi-Eğitim Üzerine

Eğitim Üzerine

Editör: Erdal Toprakçı


ISBN No: 9789758382811

367 sayfa

TÜKENDİEğitim, bireyde toplum adına değişiklikler yapma süreci olarak görülürse, elinizdeki kitabın içeriği, kendiliğinden bu sürecin öğelerine dönüşür.Kuşkusuz bu sürecin çok sayıda öğe ve etkileyeni vardır...

Eğitim, bireyde toplum adına değişiklikler yapma süreci olarak görülürse, elinizdeki kitabın içeriği, kendiliğinden bu sürecin öğelerine dönüşür. Kuşkusuz bu sürecin çok sayıda öğe ve etkileyeni vardır. Kitapta bu etkiler, eğitimin mesleki, tarihsel, felsefi, bilimsel, psikolojik, ekonomik, toplumsal temelleri ile ülkemizde eğitim sisteminin yapısı, okul ve sınıf ortamı başlıkları altında irdelenmektedir. Ayrıca eğitim sürecinin değişik görüşlerle değişik anlamlar kazanabileceği gerçeğine dayalı olarak kitabın son bölümünde "Eğitimde Alternatif Paradigmalar”a yer verilmiştir. Kitabın önemli bir özelliği, değişik yazarların görüşleriyle şekillense de bütünsel bir bakışı içinde barındırmasıdır. Bu anlamda Eğitim Üzerine'nin, eğitimin ne olduğunu anlatma çabalarına katkı getireceğini umuyoruz.

Eğitim
halk egtimi
Halk Eğitimi
Rıfat Okçabol
Eğitim ve İktidar
Eğitim ve İktidar
Kemal İnal
çokkültürlü eğitim
Çok Kültürlü Eğitim
Ulaş Başar Gezgin
Untitled-1
Yüreğin Pedagojisi
Paulo Freire