akp ılımlı islam

AKP, "Ilımlı İslam", Neoliberalizm

Editör: Fikret Başkaya


ISBN No: 9786055580520

288 sayfa"Politik İslam olarak adlandırılan İslamcı hareketler baştan itibaren emperyalizm tarafından araçsallaştırıldılar. İlerici, ulusal, sol, sosyalist hareketleri etkisizleştirmek üzere kullanıldılar. Bugün de Müslüman Dünya'da kolonyalist-emperyalist Batı'nın Truva atı işlevi görmeye...

“Politik İslam olarak adlandırılan İslamcı hareketler baştan itibaren emperyalizm tarafından araçlaştırıldılar. İlerici, ulusal, sol, sosyalist hareketleri etkisizleştirmek üzere kullanıldılar. Bugün de Müslüman Dünya’da kolonyalist-emperyalist Batı’nın Truva atı işlevi görmeye devam ediyorlar. “Ilımlı İslam” Batılılar tarafından uyduruldu ve bu hareketlerin radikaliyle sözde “ılımlısı” arasında bir fark yoktur. Şimdilerde İslamcı Hareketler İngiliz asıllı Siyonist profesör Bernard Lewis tarafından peydahlanan “kurucu kaos stratejisinin” hizmetinde... Devletleri çökertmek, toplumsal dokuyu parçalamak, topluma yıkımı dayatmak, anarşi ve kaos yaratmak üzere seferber edilmiş durumdalar. Müslüman toplumları bir çıkmaza hapsetmek üzere, İslam adına katliamlar yapmaya, cinayetler işlemeye devam ediyorlar... Kaldı ki, bunların hiçbir zaman alternatif bir toplum projeleri olmadı ve olması da asla mümkün değildir. Aynı şekilde Politik İslam’ın, neoliberalizmin en hevesli savunucusu oluşu da bir tesadüf değildir. Politik İslamcı hareketler iktidar olduklarında ancak neoliberal bir teokrasi üretebiliyorlar.”

Siyaset/Siyasal Kültür
troçki kapak
Eleştirel Gözle Troçki
Mehmet İnanç Turan
bolsevik hayri on kapak
Bolşevik Hayri
Sait Almış
Marx ve Anarşistler
Marx ve Anarşistler
Paul Thomas
imza ve ötesi
İmza ve Ötesi
Hazırlayan: Nurettin Öztatar