AKP'nin Laik Bilimsel Kamusal

AKP'nin Laik Bilimsel ve Kamusal Eğitim Karşıtlığı

Rıfat Okçabol


ISBN No: 9786055580759

432 sayfa
Bu kitap, 1996 yılında yayınlanan Eğitim Sistemi Bozuk! Bozuk Olan Ne? 2001 yılında yayımlanan Eğitim Hakkı: Gerçekleştirilemeyen Bir İlke ve 2009 yılında yayımlanan Şaşılcak Ne Var? adlı kitapların bir benzeridir...

Bu kitap, 1996 yılında yayımlanan Eğitim Sistemi Bozuk! Bozuk Olan Ne? 2001 yılında yayımlanan Eğitim Hakkı: Gerçekleştirilemeyen Bir İlke ve 2009 yılında yayımlanan Şaşılacak Ne Var? adlı kitapların bir benzeridir. Elinizdeki kitap, AKP iktidarının ilk yıllarından bu güne kadar yazılmış, kimi dergi ve gazetelerde yayımlanmış makalelerden, eğitsel toplantılarda sunulmuş bildiri ve konuşma metinlerinden oluşmaktadır. Bu kitapta da, ilk üç kitapta yer alan bir iki konuyla ilgili, ancak değişik içerikte yazılmış makaleler yer alıyor.


Yazarın Ütopya Yayınevi tarafından basılmış diğer kitapları 

Türkiye Eğitim Sistemi 

Öğretmen Yetiştirme Sistemimiz 

Yükseköğretim Sistemimiz

Halk Eğitimi 

Şaşılacak Ne Var? 

Eğitim Bilimlerine Giriş

AKP İktidarında Eğitim
Eğitim
halk egtimi
Halk Eğitimi
Rıfat Okçabol
Eğitim ve İktidar
Eğitim ve İktidar
Kemal İnal
çokkültürlü eğitim
Çokkültürlü Eğitim
Ulaş Başar Gezgin
Untitled-1
Yüreğin Pedagojisi
Paulo Freire