Ovacık

Ovacık

Editörler: Zeliha Hepkon - Şükran Lılek Yılmaz - Şükrü Aslan 


ISBN No: 9786259985527

744 sayfaCoğrafi olarak Dersim’in görece “kenarda kalmış” parçalarından biri olan Ovacık, Erzincan ile Elazığ gibi şehirlerarası bir yol üzerinde olmadığı için, geçince görülebilecek bir konumda değildir...

Coğrafi olarak Dersim’in görece “kenarda kalmış” parçalarından biri olan Ovacık, Erzincan ile Elazığ gibi şehirlerarası bir yol üzerinde olmadığı için, geçince görülebilecek bir konumda değildir. Dolayısıyla özel olarak ziyaret edilmesi gereken bir yerdir. Coğrafi olarak “kenarda” kalsa da kutsiyet atfedilen mekânları, doğasına içkin bitki-canlı çeşitliliği ve Osmanlı’dan bugüne devlet müdahaleleri bakımından siyasal ve toplumsal ilginin tam merkezinde yer almıştır. Seyit Rıza Ovacıklıdır. Koçgirili Alişer, 1921’den öldürüldüğü 1937’ye kadar Ovacık’ta yaşamıştır. “Dersim’in Kayıp Kızları” belgeseline konu olan Huriye Aslan ve Fatma İcin Ovacıklıdır. Türkiye’nin sol-sosyalist geleneğinin bazı lider isimleri bu coğrafyadan çıkmıştır. Sözcüğün gerçek anlamında dünyanın en güzel ve en kahırlı coğrafyalarından biridir Ovacık. Bu kitapta, önsöz ve sunuş yazısı dışında 4 ana bölümde, toplam 39 yazıda Ovacık’ın tarihi, kültürü, çevre sorunları, inançları anlatılmaktadır. Bu bölümler, “Çevre, Doğa ve Ekoloji”; “Tarih, Demografi, Eğitim ve Politika”; “Mekân, Ekonomi, Kültür, Kimlik ve İnançlar”; “İçeride ve Dışarıda: Tanıklıklar–Hatıralar” ana başlıkları altında yer almaktadır...

Siyaset/Siyasal Kültür
troçki kapak
Eleştirel Gözle Troçki
Mehmet İnanç Turan
bolsevik hayri on kapak
Bolşevik Hayri
Sait Almış
68 e bugünden bakmak
68'e Bugünden Bakmak
Editör: Ayhan Bilgin
imza ve ötesi
İmza ve Ötesi
Hazırlayan: Nurettin Öztatar