yökönkapak

YÖK, YÖK Başkanları ve Üniversiteleri

Rıfat Okçabol


ISBN No: 9786057001856

528 sayfa
Bu kitap, YÖK uygulamalarının birebir tanıklarından biri olup YÖK ve yükseköğretim konularıyla ilişkili olarak kitaplar ile onlarca makale yazmış, pek çok söyleşide bulunmuş bir kişinin hazırladığı kitaptır...

Bu kitap, YÖK uygulamalarının birebir tanıklarından biri olup YÖK ve yükseköğretim konularıyla ilişkili olarak kitaplar ile onlarca makale yazmış, pek çok söyleşide bulunmuş bir kişinin hazırladığı kitaptır.

Kırk yıllık YÖK tarihinde, genelde YÖK, başkanlarına ve üniversiteler de YÖK’e göre hareket etmişlerdir. Adalet ve Kal-kınma Partisi (AKP) YÖK’te 2008’de kadrolaştıktan sonra ise YÖK başkanları ile üniversiteler AKP Genel Başkanı’nın beklentilerine göre hareket etmeye başlamıştır. Son 10 ayda BÜ’de yaşananların temel nedeni, kayyım rektör atayıp ve tepeden inme fakülteler açarak bu üniversitenin de AKP’lileştirilmesi girişimidir.

Bu kitap, ağırlıklı olarak son 40 yılda yükseköğretimde neler olup bittiğini –iktidarların ve YÖK başkanlarının neler yaptığını, üniversitelerin ne hale düştüğünü– özetleyen bir kitaptır. Bu kitap, üniversitelerin AKP’lileşip medreseleşmesinin öyküsü gibidir.

YÖK'ün icraatlarını daha iyi anlayabilmek için bu kitabın ilk bölümünde 1980 öncesinde yükseköğretimdeki tarihsel gelişim özetlenmektedir. 2. bölümde YÖK’ün kuruluş öyküsü anlatılmakta, diğer 7 bölümde ise YÖK başkanlarının icraatlarına değinilmektedir. Son bölümde de ülkenin ve üniversitenin içinde bulunduğu durum kısaca irdelenmekte ve yükseköğretimin geleceği tartışılmaktadır.

Eğitim
halk egtimi
Halk Eğitimi
Rıfat Okçabol
Eğitim ve İktidar
Eğitim ve İktidar
Kemal İnal
çokkültürlü eğitim
Çokkültürlü Eğitim
Ulaş Başar Gezgin
Untitled-1
Yüreğin Pedagojisi
Paulo Freire