Kuşaklararası İletişim

Kuşaklararası İletişim

Nilüfer Pınar Kılıç

Sema Yıldırım Becerikli


ISBN No: 9786259892009

128 sayfaKuşaklararası iletişim perspektifi ailelerde, örgütlerde, medyada ve pek çok zeminde, bize çoklu kazanımları olan yollar sunmaktadır. Bu anlamda insan kaynaklarının niceliksel ve niteliksel kapasitesindeki farklılıklar...

Kuşaklararası iletişim perspektifi ailelerde, örgütlerde, medyada ve pek çok zeminde, bize çoklu kazanımları olan yollar sunmaktadır. Bu anlamda insan kaynaklarının niceliksel ve niteliksel kapasitesindeki farklılıklar ve çeşitliliğin önem kazandığını görmekteyiz. Günümüzde X, Y, Z gibi farklı adlandırmalarla karşılanan kuşakların tutumları, değerleri, uzmanlıkları ve iletişim kurarken tercih ettikleri kanallar da doğal olarak farklılık gösterecektir. Bunun temelinde; farklı tarihsel konjonktürler içinden gelme, farklı ekonomik ve siyasal bağlamlar, dönemin aile yapısının etkileri, biyolojik, psiko-sosyal ve bilişsel faktörler gibi pek çok unsur yer almaktadır. Nilüfer Pınar Kılıç ve Sema Becerikli eserlerinde; farklı kuşakların biraradalığının artmasının toplumsal, örgütsel ve ailesel sonuçlarını tartışmaktadırlar. Günümüzde farklı kuşakların ortaklaştığı pratikler arttıkça, kuşaklararası iletişim dinamiklerinin anlaşılmasına daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Kuşaklara özgü kalıpyargılar, yaş ayrımcılığı (ageism) gibi konulara ışık tutan kavramların da tartışıldığı kitapta, farklı yaş gruplarının iletişim pratikleri analiz edilmekte, aynı zamanda da bireylerin farklı bağlamlara nasıl uyum sağladıkları ele alınmaktadır. Kitap, aileden başlayarak tüm toplumsal düzlemlerde farklı yaş deneyimlerinin getirdiği kazanımları arkamıza alarak ve yine farklılıkların getirdiği sorunlarla baş ederek ‘iletişim sürecini daha anlamlı hale getirecek’ bir deneyimi vadetmektedir...

Medya ve İletişim
REKLAM DAYATIR
Reklam Dayatır
Kenan Demirci
medya söylem demokrasi
Medya Söylem Demokrasi
Fatma Gürses
kamusal alan ve medya
Kamusal Alan ve Medya
Erdal Dağdaş
iletişim sözlüğü kapak
İletişim Sözlüğü
Erol Mutlu