Türkiye'de Anayasalar ve Sivil Toplum

Türkiye'de anayasalar ve Sivil Toplum

Gazanfer Kaya, Sezer Ayan


ISBN No: 9786055580162

258 sayfaTürkiye'de "sivil anayasa" yapalım tartışmaları soz konusu olduğunda, çoğu kez 1961 ve 1962 Anayasalarının toptancı bir yaklaşımla ve aynı düzlemde değerlendirilmesi önemli bir paradokstur...

Türkiye’de “sivil anayasa” yapalım tartışmaları söz konusu olduğunda, çoğu kez 1961 ve 1982 Anayasalarının toptancı bir yaklaşımla ve aynı düzlemde değerlendirilmesi önemli bir paradokstur. Zira günümüz dünyasında yalnızca kavramlar değil, aynı zamanda temel hukuksal belgeler de tarihsel ve toplumsal bağlamından soyutlanmakta ve bir anlamda kafa karışıklığı yaratılmaktadır. 

Çalışma; anayasa-sivil toplum ilişkisinin anlaşılması açısından önemli bir inceleme alanı olan 1961 ve 1982 Anayasalarına, dönemlerinin tarihsel ve toplumsal gerçeklikleri ışığında yaklaşmaktadır. Bu çaba, Türkiye’de sivil toplumun gelişim dinamiğinde, anayasaların oynadıkları role ilişkin tartışmalara kafa karıştırıcı değil, tersine fikir açıcı katkılar sunabilmeyi hedefleyen bir tavırdır.

Sosyoloji ve Felsefe
sanat sosyolojisine giriş
Sanat Sosyolojisine Giriş
Sıtkı M. Erinç
Sosyolojiler Değil Sosyoloji
Sosyolojiler Değil Sosyoloji
Kadir Cangızbay
antropolog marx
Antropolog Marx
Thomas C. Patterson
kentlesmenin toplumsal boyutları
Kentleşmenin Toplumsal Boyutları
Gazanfer Kaya