Dijital Medya

Dijital Medya ve Mekanın Dönüşümü

Ayşe Gül ToprakISBN No: 9786059378949

288 sayfaDijital iletişim ve medya teknolojileri toplumsal yaşamın en önemli boyutlarından olan mekanı yaşama, algılama ve deneyimleme biçimlerimizi köklü bir biçimde değişime uğratmakta, devam eden bu...

Dijital iletişim ve medya teknolojileri toplumsal yaşamın en önemli boyutlarından olan mekânı yaşama, algılama ve deneyimleme biçimlerimizi köklü bir biçimde değişime uğratmakta, devam eden bu süreç yeni teknolojik gelişmelerle daha geniş boyutlara ve anlamlara ulaşmaktadır. Fiziksel dünyaya ait her türlü enformasyon dijital ağlara eklenirken, içinde yaşanılan fiziksel mekânlar da bu dijital veriler aracılığıyla deneyimlenmektedir. 

Dijitalleşme ile gündeme gelen mekânsal eğilimleri konu edinen bu kitap, dijital mekân ve fiziksel mekânın birlikteliği ile oluşan melez mekânların genel anlamda mekânı algılama ve deneyimleme biçimlerimizi nasıl dönüştürdüğü ve bu dönüşümün yarattığı olanaklar ve sorunların ne olduğu üzerine odaklanmaktadır. Dijital iletişim teknolojileri, genel anlamda günümüz toplumlarındaki sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel alanlardaki düzenlemeleri de yeniden şekillendirmektedir. Dolayısıyla yaşanan dönüşümde, iletişim ve medya sadece teknik boyutuyla değil toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel ve ideolojik boyutuyla da bugün yaşanan toplumsal değişim süreçlerini açıklamanın önemli bir ayağını oluşturmaktadır.

Medya ve İletişim
REKLAM DAYATIR
Reklam Dayatır
Kenan Demirci
medya söylem demokrasi
Medya Söylem Demokrasi
Fatma Gürses
kamusal alan ve medya
Kamusal Alan ve Medya
Erdal Dağtaş
iletişim sözlüğü kapak
İletişim Sözlüğü
Erol Mutlu