Platform

Platform Çağı: Televizyon, Yayın, İzleyici

Süleyman İlaslan


ISBN No: 9786259985503

144 sayfaTelevizyon, uzun yıllardır, toplumsal ve kültürel hayatımızın en önemli bileşenlerinden biri olarak varlığını sürdürmektedir. Günümüzde giderek karmaşıklaşan, çeşitlenen ve değişen medya ortamı...

Televizyon, uzun yıllardır, toplumsal ve kültürel hayatımızın en önemli bileşenlerinden biri olarak varlığını sürdürmektedir. Günümüzde giderek karmaşıklaşan, çeşitlenen ve değişen medya ortamı içerisinde de önemini koruduğu görülmektedir. Ancak yeni teknolojiler, kurumsal ve endüstriyel yapılanma biçimleri onu içeriklerinden zamansal yapısına ve izlenme biçimlerine kadar hemen tüm nitelikleri üzerinden yeniden ele almayı ve anlamlandırmayı gerekli kılmaktadır. Bu kitap da temel olarak böyle bir anlamlandırma çabasına dayanmaktadır. Televizyonu dönüştüren tüm gelişmeleri, modern toplumsal hayatı biçimlendiren daha temel dinamikler bağlamında değerlendirmenin önemine vurgu yaparak, son dönemde giderek belirginleşen dijitalleşme ve küreselleşme temelli gelişmeler ile medya endüstrisine hâkim olan platformlaşma süreci üzerinden televizyonun mevcut yapısı ve konumuna dair bir değerlendirme yapmaya odaklanmaktadır. Bu yönüyle televizyon çalışmalarına ilgi duyan araştırmacılar ve öğrencilerin yanı sıra platform çağında televizyonun yeni yapısını ve konumunu anlamaya çalışan daha genel bir okuyucu kitlesine de hitap etmektedir...

Medya ve İletişim
REKLAM DAYATIR
Reklam Dayatır
Kenan Demirci
medya söylem demokrasi
Medya Söylem Demokrasi
Fatma Gürses
kamusal alan ve medya
Kamusal Alan ve Medya
Erdal Dağdaş
iletişim sözlüğü kapak
İletişim Sözlüğü
Erol Mutlu