Siyasal iletişim

Siyasal İletişim

Kenan Demirci


ISBN No: 9786057219640

144 sayfaSiyasal iletişim kavramı o denli geniş kullanım alanına sahiptir ki, gündelik yaşamımızda hepimizin dilinde yer bulan seçim kampanyaları, seçmen davranışı, siyasal reklam gibi önemli unsurları içerisinde...

Siyasal iletişim kavramı o denli geniş kullanım alanına sahiptir ki, gündelik yaşamımızda hepimizin dilinde yer bulan seçim kampanyaları, seçmen davranışı, siyasal reklam gibi önemli unsurları içerisinde barındırmaktadır. Bu kitap, modern demokratik toplumların en önemli kavramlarından biri olan siyasal iletişimi, çok yönlü doğası içerisinde tartışmayı amaçlamaktadır. Böyle çeşitli anlamları olan bir kavramın kuramsal düzeyde yerli yerine oturtulmadan geniş bir perspektifte tartışılması zordur. Bu sebeple çalışmada, siyasal iletişim, içinde gelişip büyüdüğü demokrasi kavramının vazgeçilmez bir parçası olarak ele alınmakta ve barındırdığı pek çok unsuru açıklayabilmek adına nicel ve nitel çalışmaları dahil eden geniş kapsamlı bir tartışma yürütülmektedir. Siyasal iletişim kavramını geniş anlamları içerisinde tartışma amacıyla yola çıkan bu kitapta, okuyucu şu unsurlar hakkında bilgi sahibi olabilecektir: siyasal iletişim, modern seçim kampanyaları, devamlı kampanyacılık, siyasal reklam, seçmen davranışı, yeni medya ve siyasal iletişim. Aynı zamanda bu kavramların Türkiye’deki gelişimi ve temel özellikleri de kitapta yer almaktadır...

Medya ve İletişim
REKLAM DAYATIR
Reklam Dayatır
Kenan Demirci
medya söylem demokrasi
Medya Söylem Demokrasi
Fatma Gürses
kamusal alan ve medya
Kamusal Alan ve Medya
Erdal Dağdaş
iletişim sözlüğü kapak
İletişim Sözlüğü
Erol Mutlu