tasarruftanfırlatıpatma

Tasarruftan Fırlatıp Atma Kültürüne

Deniz Çalık


ISBN No: 9786057379870

326 sayfaTüketimin tarihsel gelişimini Türk romanı üzerinden yorumlayan kitap, tasarruf ve birikim odaklı toplumdan "fırlatıp atma" odaklı tüketim toplumuna yaşanan değişimin izlerini farklı dönemlerden...

Tüketimin tarihsel gelişimini Türk romanı üzerinden yorumlayan kitap, tasarruf ve birikim odaklı toplumdan “fırlatıp atma” odaklı tüketim toplumuna yaşanan değişimin izlerini farklı dönemlerden romanlar çerçevesinde değerlendirmektedir. Kitapta, 19. yüzyıldan 21. yüzyıla romanlarda tüketimin değişen anlamı; özneler, nesneler, mekânlar ve boş zaman, eğlence ve yaşam tarzı temaları ekseninde ele alınmaktadır. Romanlarda tüketici özneler alafranga züppelerden aylaklara, Doğu-Batı ikilemindeki öznelerden Batılılaşmış öznelere ve yeni kentli tüketicilere değişim göstermektedir. Tüketimin merkezi mekânı büyükşehirler, romanlarda ticaret merkezi İstanbul ve sosyokültürel merkez Ankara üzerinden örneklendirilirken, yaşam alanları olan evler ve alışveriş alanları da tüketimi vurgulayan yönleriyle incelenmektedir. Bu çerçevede romanlarda tüketim toplumunun izini sürmeyi amaçlayan kitap, Türkiye’de tüketim toplumu tarihine yönelik bir yol haritası sunmaktadır...

Medya ve İletişim
REKLAM DAYATIR
Reklam Dayatır
Kenan Demirci
medya söylem demokrasi
Medya Söylem Demokrasi
Fatma Gürses
kamusal alan ve medya
Kamusal Alan ve Medya
Erdal Dağdaş
iletişim sözlüğü kapak
İletişim Sözlüğü
Erol Mutlu