Suyun Ekonomi Politiği

Suyun Ekonomi Politiği

Jean Robert


ISBN No: 9789758382958

176 sayfa


Karl Marx, yerinden edilme yoluyla kullanım değerlerinin nasıl metalara dönüştüğünü anallattıktan sonra (demiryolları örneğini verir), yerlerinden edilmeleri ve metaya dönüştürülmeleri düşünülemeyeceğinden, iki kullanım değerinin tümüyle analiz çerçevesi dışında kaldığını söylemişti: temiz hava ve su.

Karl Marx, yerinden edilme yoluyla kullanım değerlerinin nasıl metalara dönüştürüldüğünü anlattıktan sonra (demiryolları örneğini verir), yerlerinden edilmeleri ve metaya dönüştürülmeleri düşünülemeyeceğinden, iki kullanım değerinin tümüyle analiz çerçevesi dışında kaldığını söylemişti: temiz hava ve temiz su. 

“Bugüne kadar insanlık suyun bedava olduğunu sanıyordu. Şimdi ender olduğunu biliyoruz. Şu halde onu ender malları yönettiğimiz kurallara göre yönetmemiz gerekiyor: piyasanın demir yasaları. Piyasanın olmadığı yerde sahte-piyasa yaratalım”. 

Bu, pratikte şu anlama geliyor: Her türlü “çekilme noktasını” (kuyular, su birikintileri, göller, ırmaklar, kaynaklar) denetim altına al. Suyu borulara doldur. Onu uzaklara gönder. Su talebini yaratan antropolojik imgeyi türdeşleştir (kokusuz insan, gündelik duşlar vb.). Ancak artık arz ve talep bir uroborouros oluşturuyor: kendi kuyruğunu yiyen yılan... 

Jean Robert, isviçre kökenli mimar ve öğretim üyesidir. 1973'ten bu yana Meksika'da Cuernavaca, 1994'ten bu yana ise La Solle üniversitelerinde ders vermektedir. 1972'de Meksika'ya yerleşen Robert., burada Ivan Illich, John McKnight ve John Turner gibi düşünür ve eylemcilerle tanıştı. Fransız iktisatçı Jean-Pierre Dupuy ile dostluğu ve işbirliği de Robert üzerinde çok etkili olmuştur. Alternatif teknolojiler konusundaki öğretim faaliyetleri ve eylemlerinin yanı sıra Robert, Pennstate Üniversitesi’nde modern kesinliklerin arkeolojisi konusundaki araştırmalara katılmıştır. Suyun Ekonomi Politiği, Robert'in Türkçe'ye çevrilen ikinci kitabıdır (ilki: Kent ve Halk, Ütopya Tayınları, Ankara, 1999). .

Kent ve Çevre
Suyun Ekonomi Politiği
Suyun Ekonomi Politiği
Jean Robert
İklim ve Toplum
İklim ve Toplum
Robin Leichenko
Karen O'Brien
iklim krizi
İklim Krizi ve Küresel Yeşil Yeni Düzen
Noam Chomsky
Robert Pollin